Studio •A•A•P• | Praktijktraining

Werken vanuit concrete situaties
Wanneer je klaar bent voor de praktijk en daarbij opzoek gaat naar een passend publiek, kun je nog een tussenstap nemen. De praktijktraining leert je hoe je, op een veilige manier, het veroverde materiaal kunt gebruiken in de praktijk.
We bootsen een praktijksituatie na die in werkelijkheid zou kunnen voorkomen. Zo kunnen we uitproberen wat het effect van ons spel heeft We proberen uit wat wel en wat niet werkt. We gaan daarbij opzoek naar algemeen geldende (theater) regels die je vervolgens kunt gebruiken in de werkelijke praktijk.
Reflectie, zowel van de deelnemers die kijken, als van de spelers die zich in de spelsituatie bevinden, zijn van wezenlijk belang bij het onderzoek.

Afstemmen op het publiek
Praktijktrainingen richten zich op hoe je je als speler kunt afstemmen op het publiek. Elk publiek vraagt om een eigen afgestemdheid van de artiest, waarbij je vooropgezette plannen soms los moet laten.
Afstemmen is het vinden van de juiste frequentie. Het is balanceren tussen zenden en ontvangen.

Mogelijke praktijksitiaties:
 • Clowning bij kinderen met een ziekte
 • Clowning bij mensen met dementie
 • Clowning bij mensen of kinderen met een (meervoudige) verstandelijke beperking
 • Clowning op straat
 • Clowning in het theater

Ook is het mogelijk dat de studenten hun eigen praktijkvragen meebrengen. Samen met de groep zullen we de meegebrachte casus onderzoeken en indien mogelijk voorzien van een praktijkoplossing.

De praktijklessen zijn bedoeld voor mensen die:
 • komen onderzoeken hoe de speler afstemt op zijn publiek.
 • willen weten welk gereedschap je daarbij kunt inzetten
 • die graag samen leren
 • elkaar willen inspireren
 • nieuwsgierig zijn naar de taal van het spel
 • zich willen verdiepen op welke manier contact tot stand komt
 • extra feedback op hun spel willen
 • willen uitproberen
 • eigen casuïstiek willen onderzoeken
 • theater (willen) maken
 • (clini)clown willen worden

Praktijktrainingen duren altijd één of meerdere dagen.

Klik hier voor een overzicht van all komende lessen en evenementen.


Stacks Image 203

Joscha de Boever

Adres Studio:
Brusselstraat 1,
2034 RM Haarlem

Postadres:
Johan Wagenaarring 5,
2033NZ Haarlem
GSM: 06-42493428