Studio •A•A•P• | Pedagogisch gezichtspunt

Het lichaam als dichter
Theater maken, heeft vrijheid nodig. De Franse theaterpedagoog Jaques Lecoq, inspireert mij bij het vinden van mijn vrijheid in ruimte, ritme, tijd en vorm. Hij benadert het lichaam zelf als het theatrale uitgangspunt. Hoe brengt het lichaam de taal mee die voortkomt uit de beweging. De schoonheid van de beweging en de poezie die het met zich meebrengt overstijgt de menselijke gedachten van de speler. Vooringenomen ideeën zijn om los te laten zodat het lichaam zich kan overgeven aan wat IS.

“Vanuit het lichaam in beweging onderzoeken wij de krachtenvelden van ruimte, ritme, tijd en vorm”

Vooral bij de clown is het nog een hele kunst om de menselijke psychologie uit het clownsspel te halen. Vaak genoeg haalt ons eigen oordeel ons triomfantelijk in. Het lichte spel, wat de clown zou moeten brengen, komt dan slechts weinig tevoorschijn.

Het lichaam als wetenschapper
Er zijn vele inspirerende pedagogen die mij de weg hebben gewezen naar mijn manier van lesgeven. Het lichaam weet soms dingen die het hoofd nog niet weet. Ik voel mij inmiddels meer een uitvinder dan een theaterdocent. Tijdens het lesgeven begrijp ik beter hoe alles beweegt. Ik pas mijn lesgeven daarom ter plekke aan de spelende mens, aan.

Het lichaam als waarheid
Om het hoofd ‘zichtbaar’ uit te schakelen (het moet namelijk wel mee blijven doen!), werk ik graag met het volle, of halve masker. Maskers zijn naast magisch wanneer ze goed begrepen worden, vooral een middel om ‘waar’ te worden in het lichaam en om het vrijgekomen verhaal aan het publiek bloot te stellen. In kunst, dus ook in theaterkunst, wekt ‘waar worden’ de interesse van het publiek.

Stacks Image 187

Het lichaam als creator
De vroegste mens is creatief. Waar de één zijn creativiteit nog makkelijk tot zijn beschikking heeft, heeft de ander er juist moeite mee het om het te vinden. De ervaringen van het leven zelf en de wijze waarop we hebben leren kijken heeft er soms voor gezorgd dat je van je ‘schone’ waarneming bent afgescheiden. Iets wat nodig is wanneer je je met kunstzinnigheid gaat bemoeien.
Het is een zintuiglijk proces om je creativiteit weer te bereiken. Je zult opzoek moeten gaan naar een nieuwe waarneming om het vervolgens opnieuw te kunnen ordenen (het creatieve proces). Je creativiteit terugvinden is daarom makkelijker dan je denkt.

Teacher in role
Leraar in rol (TiR) is een manier van lesgeven om samen met de leerlingen het dramatische proces tot stand te brengen. Simpel gezegd neem ik in relatie tot mijn leerlingen een rol aan. Dit kan zijn als een leider, een speler, of in een ondergeschikte rol. Anders gezegd, ik ben wel de docent maar ik speel er mee. deze rol is een manier om de studenten uit te dagen of om te provoceren. Omdat ik mij de vrijheid geef om óók te spelen tijdens het lesgeven, breng ik een nieuwe communicatie tot stand. Ik moedig de zelfstandigheid van de leerlingen aan en zoek daarbij in de interactie een goede balans tussen:

• leiden en begeleiden
• sturen en volgen
• confronteren en verzoenen
• corrigeren en stimuleren

Het is de bedoeling om een aangenaam en boeiend samenspel met elkaar tot stand te brengen. Ik zorg er voor dat iedereen zich comfortabel en vrij voelt om te gaan spelen. Pas daarna is er ruimte voor het ongemak (een onvermijdelijke gemoedstoestand om de clown te kunnen begrijpen). Ik moedig de student steeds aan om nieuwe thema's van creatieve expressie te blijven proberen.

Voetnoot
‘Ik stel mijn ruimte geheel ter beschikking aan de vrijheid van het experiment. Zie mijn school als een onderzoekslaboratorium. Gun jezelf de vrijheid elk aspect van het theatrale te onderzoeken. In mijn wereld is de enige ‘goede’ manier, de manier die er voor zorgt dat je het publiek boeit met wat je doet. Al het andere is uiteindelijk ondergeschikt, óók mijn aanwijzingen.’

Joscha de Boever

Adres Studio:
Brusselstraat 1,
2034 RM Haarlem

Postadres:
Johan Wagenaarring 5,
2033NZ Haarlem
GSM: 06-42493428