Studio •A•A•P• | Algemeene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

1. Het cursusgeld dient binnen twee weken na schriftelijke aanmelding overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL36 INGB 007 8148 56,  ten name van: Voor A.A.P. producties.

1 Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling.
2 Je ontvangt een factuur/ bewijs van betaling voorafgaand, of in enkele gevallen zodra, het geld op de rekening staat.
3 De betaling dient twee weken voor aanvang van de wekelijkse lessen en weekenden, en drie weken voor aanvang van de zomercursus, volledig voldaan te zijn.
4 Betalingsregelingen zijn in hoge uitzondering en na persoonlijk overleg eventueel mogelijk.
5 Restitutie van het lesgeld is alleen nog mogelijk, tot twee weken voorafgaand aan de wekelijkse lessen en weekenden, en tot drie volle weken voor aanvang van de zomercursus én met een gegronde reden tot annuleren. Wanneer de les door een gastdocent wordt verzorgd, gelden afwijkende regels die duidelijk van te voren gecommuniceerd zullen worden.
6 Wanneer de cursus is aangevangen is restitutie van het lesgeld dus niet meer mogelijk, wel kunnen bij calamiteiten de lessen op een ander moment door de persoon zelf, zonder betaling ingehaald worden. Deze mogelijkheid blijft een jaar geldig.
7 Wanneer de betaalde deelnemer onverhoopt niet kan, inmiddels betaald heeft en restitutie volgens de aangegeven termijn niet meer mogelijk is, mag er door de deelnemer zelf ook een vervanger voor zijn/haar plaats gezocht worden
8 Bij minder dan zes betaalde deelnemers, kunnen de lessen in sommige gevallen door de docent worden geannuleerd en wordt het cursusgeld in de week van de betrokken cursus op je rekening teruggestort.
9 Bij ziekte van de vaste docent, wordt door de docent een invaller gezocht of in overleg met de groep gezocht naar een bevredigende oplossing. Ik stel iedereen daarbij in de mogelijkheid om elke betaalde les te kunnen volgen.

Voorwaarden bij deelname:

1 Deelname aan de cursussen bij STUDIO •A•A•P• vraagt een verbintenis. Ik ga er vanuit dat elke deelnemer zijn uiterste best zal doen om alle lessen te verschijnen. Dit is in het belang van de voortgang van het groepsproces. 
2 Bij ziekte of andere gegronde reden waarom men niet kan verschijnen, dient men zich ruim van te voren, telefonisch bij mij af te melden. Voor de weekenden en zomerweek wordt er door de afmeldende deelnemer indien mogelijk, gezocht naar een vervanger van deelname. Dit is in het belang van de voortgang van het weekend.
3 Persoonlijke verhalen en ervaringen tijdens de les worden liever niet naar buiten gebracht, wegens privacy van de deelnemers. Dit  is in het belang van de veiligheid en het vertrouwen van de groep.
4 Beeldmateriaal wordt alleen in overleg en toestemming van de deelnemers gebruikt voor social media en PR- doeleinden.
5 De docent draagt zorg voor het welbevinden van de deelnemers en staat open voor persoonlijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van de lessen. 
6 De docent mag naar eigen inzicht de samenstelling van de groepen indelen om zo optimaal en in het algemeen belang de lessen vorm te kunnen geven.
7 De docent waarborgt en draagt zorg voor de kwaliteit van de lessen en staat open voor aan-en opmerkingen ter algemene verbetering.

Joscha de Boever

Adres Studio:
Brusselstraat 1,
2034 RM Haarlem

Postadres:
Johan Wagenaarring 5,
2033NZ Haarlem
GSM: 06-42493428