Stacks Image 15

Een unieke clowns- methodiek waarbij je analytisch en vakmatig de kunst van het clownsvak onderzoekt.
In deze vierdaagse zit een duidelijke opbouw die je houvast geeft!

- IK - RELATIE - RUIMTE - TIJD
Dimensies zijn de parameters waarmee vorm en afmetingen worden vastgelegd. Gewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. Humor heeft vaak óók de tijd nodig om zijn vorm te vinden. We werken vanuit deze vier dimensies. met de bedoeling het spel van de clown vorm te geven. We stellen onszelf daarbij de volgende vraag:


"WAT IS DE KOMISCHE FORMULE VAN DE CLOWN"


Een intensieve clownsvierdaagse
voor mensen die willen onderzoeken hoe (specifiek) de clown, het publiek laat lachen en bespeeld. Wanneer je deelneemt aan deze vierdaagse betreed je de serieuze speelruimte van het onderzoek: het laboratorium, of speelser gezegd: de speeltuin.

Wat valt er te leren?

Je ontdekt HOE je persoonlijke zwakte omzet naar theatrale kracht en je leert spelen met de vrijheid van de discipline.
Je maakt kennis met het gereedschap dat nodig is om de clown inhoud te geven. Met andere woorden: Hoe geef je de clown vorm?
Je werkt vanuit improvisatie, zoekend naar de nonsens van het spel en leert spelen zónder vierde wand.
De vragen in dit onderzoek die voortdurend voorbij zullen komen zijn: Hoe maak ik dit proces bewust en zichtbaar?
Hoe blijf ik daarbij geloofwaardig en waarachtig?

Aanmelden voor de vierdaagse
levert de beste ervaring op als je:
- je geïnteresseerd bent in de clownerie als (theater)vak - je in het bezit bent van een grote dosis nieuwsgierigheid. - je houdt van het onderzoek - je een bevragende (speel)houding hebt. - je geniet van zelf spelen én van naar een ander kijken. - je ruimte kunt innemen en ruimte kunt afstaan, - je samen kunt werken en alleen kunt gaan. - je mee durft te denken, feedback kunt geven en ontvangen
- je een (semi)professionele spelers/ acteurs/ podium achtergrond hebt.
- eerder kennis hebt gemaakt met de clownerie

Toelating aan deze vierdaagse
kan alleen na een telefonisch gesprek, waarbij ik in overleg met jou, besluit of je geschikt bent om aan 'De vier dimensies van de clown', mee te doen. Minimaal 8 deelnemers voor doorgang.
Werktijden: 10.00 uur -17.00 uur Locatie: Hart Haarlem, Kleine Houtweg 18, Haarlem
€ 475,00 inclusief BTW

Contact adres:

Johan Wagenaarring 5,
2033NZ Haarlem
GSM: 06-42493428